Čitanje energija viskom?

Korištenje viska ( i sličnih alata, poput rašlji) staro je koliko i samo čovječanstvo, a naziva se Radiestezija. Otkrićima fizike, kvantne fizike, duhovnih znanosti te psihologije da je sve oko nas (i u nama!) energija i vibracija, krećemo u zajedničku avanturu otkrivanja njihovog značenja i utjecaja. Iz tog neograničenog polja informacija oko nas, s pomoću intuicije, tijela kao senzora i radiestezijskih alata kao pojačala tih signala, dobivamo sve tražene informacije. Objašnjenja takvih polja informacija nalazimo i u istočnjačkom terminu „akaša“ (eter ili sveprožimajući prostor) u obliku pojma „kolektivno nesvjesno“ psihologa Carl Gustav Junga, ali i u kvantnoj fizici kao „ujedinjeno polje“ (teorija za koju se smatra da ju je upravo prije smrti završio Nikola Tesla).Možda zvuči komplicirano, no zapravo je jednostavno – svi odgovori su u nama i našoj okolini, samo trebamo naučiti kako ih „prepoznati“ i razumjeti.

Kako ti čitanje energija viskom može pomoći?

Viskom možeš dobiti vrlo jasne i precizne odgovore vezane za sadašnji trenutak.

Na primjer: nisi sigurna/an koji posao od 3 ponuđena odabrati. Viskom se može u postocima odrediti koji posao je najviše u skladu sa putom tvoje Duše.

Visak svojim pokretima odgovara na pitanja sa DA,NE i NIJE JASNO.

Ja te vodim kroz svako pitanje, pomažem ti ga oblikovati. Uz jasne i precizne odgovore viska, dajem ti sva dodatna objašnjenja i podršku koja ti je u tom trenutku potrebna.

Trajanje: 60-120minuta

Dozvoli si znati i živjeti svoju Istinu. Tu sam za tebe.